Hướng Dẫn Tạo Nút Call Ring Ring Cho Website

1
4187

Trong bài viết này, tôi sẽ Hướng dẫn tạo nút call ring ring cho website, cho bạn thấy làm thế nào để thêm số điện thoại có thể click cho điện thoại thông minh và có giao diện đẹp bắt mắt người dùng.

Các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây nhé.

1 – Coppy code sau rồi đổi số điện thoại và đường dẫn trong đó thành cái của mình.

<div class="phonering-alo-phone phonering-alo-green phonering-alo-show hidden-xs visible-sm visible-md visible-lg" id="phonering-alo-phoneIcon" style="right: -40px; top: 70px; display: block;">
 <div class="phonering-alo-ph-circle"></div>
 <div class="phonering-alo-ph-circle-fill"></div>
 <a href="tel:+84978767141"></a>
 <div class="phonering-alo-ph-img-circle">
 <a href="tel:+84978767141"></a>
 <a href="/lien-he/" class="pps-btn-img " title="Liên hệ">
 <img src="http://i.imgur.com/v8TniL3.png" alt="Liên hệ" width="50"
 onmouseover="this.src='http://i.imgur.com/v8TniL3.png';"
 onmouseout="this.src='http://i.imgur.com/v8TniL3.png';">
 </a>
 </div>
</div>
<div class="phonering-alo-phone phonering-alo-green phonering-alo-show visible-xs hidden-sm hidden-md hidden-lg" id="phonering-alo-phoneIcon" style="right: -40px; top: 70px; display: block;">
 <div class="phonering-alo-ph-circle"></div>
 <div class="phonering-alo-ph-circle-fill"></div>
 <a href="tel:+84978767141"></a>
 <div class="phonering-alo-ph-img-circle">
 <a href="tel:+84978767141"></a>
 <a href="tel:+84978767141" class="pps-btn-img " title="Liên hệ">
 <img src="http://i.imgur.com/v8TniL3.png" alt="Liên hệ" width="50"
 onmouseover="this.src='http://i.imgur.com/v8TniL3.png';"
 onmouseout="this.src='http://i.imgur.com/v8TniL3.png';">
 </a>
 </div>
</div>

2- Coppy code đã chỉnh sửa đó cho vào widget text.

3- Coppy toàn bộ code sau cho vào style.css của theme hoặc đoạn nào trên website của bạn có thể đọc được CSS.

.phonering-alo-phone {
 position:fixed;
 visibility:hidden;
 background-color:transparent;
 width:200px;
 height:200px;
 cursor:pointer;
 z-index:200000!important;
 -webkit-backface-visibility:hidden;
 -webkit-transform:translateZ(0);
 transition:visibility .5s;
 right:150px;
 top:30px;
 right:-40px;
 top:70px;
 display:block
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-show {
 visibility:visible
}

@-webkit-keyframes fadeInRight {
 0% {
 opacity:0;
 -webkit-transform:translate3d(100%,0,0);
 transform:translate3d(100%,0,0)
 }

100% {
 opacity:1;
 -webkit-transform:none;
 transform:none
 }
}

@-webkit-keyframes fadeInRightBig {
 0% {
 opacity:0;
 -webkit-transform:translate3d(2000px,0,0);
 transform:translate3d(2000px,0,0)
 }

100% {
 opacity:1;
 -webkit-transform:none;
 transform:none
 }
}

@-webkit-keyframes fadeOutRight {
 0% {
 opacity:1
 }

100% {
 opacity:0;
 -webkit-transform:translate3d(100%,0,0);
 transform:translate3d(100%,0,0)
 }
}

.fadeOutRight {
 -webkit-animation-name:fadeOutRight;
 animation-name:fadeOutRight
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-static {
 opacity:.6
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-hover,.phonering-alo-phone:hover {
 opacity:1
}

.phonering-alo-ph-circle {
 width:160px;
 height:160px;
 top:20px;
 left:20px;
 position:absolute;
 background-color:transparent;
 border-radius:100%;
 border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
 border:2px solid #bfebfc 9;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 animation:phonering-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-active .phonering-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important;
 animation:phonering-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-static .phonering-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important;
 animation:phonering-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle,.phonering-alo-phone:hover .phonering-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 opacity:.5
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-green.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle,.phonering-alo-phone.phonering-alo-green:hover .phonering-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 border-color:#baf5a7 9;
 opacity:.5
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-green .phonering-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 border-color:#bfebfc 9;
 opacity:.5
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle,.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray:hover .phonering-alo-ph-circle {
 border-color:#ccc;
 opacity:.5
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray .phonering-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 opacity:.5
}

.phonering-alo-ph-circle-fill {
 width:100px;
 height:100px;
 top:50px;
 left:50px;
 position:absolute;
 background-color:#000;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 animation:phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-active .phonering-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important;
 animation:phonering-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-static .phonering-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;
 animation:phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out!important;
 opacity:0!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle-fill,.phonering-alo-phone:hover .phonering-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#00aff2 9;
 opacity:.75!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-green.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle-fill,.phonering-alo-phone.phonering-alo-green:hover .phonering-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 background-color:#baf5a7 9;
 opacity:.75!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-green .phonering-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#a6e3fa 9
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-circle-fill,.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray:hover .phonering-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(204,204,204,0.5);
 background-color:#ccc 9;
 opacity:.75!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray .phonering-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 opacity:.75!important
}

.phonering-alo-ph-img-circle {
 width:60px;
 height:60px;
 top:70px;
 left:70px;
 position:absolute;
 background:rgba(30,30,30,0.1) url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAAyCAYAAAAeP4ixAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAABNmlDQ1BQaG90b3Nob3AgSUNDIHByb2ZpbGUAAHjarY6xSsNQFEDPi6LiUCsEcXB4kygotupgxqQtRRCs1SHJ1qShSmkSXl7VfoSjWwcXd7/AyVFwUPwC/0Bx6uAQIYODCJ7p3MPlcsGo2HWnYZRhEGvVbjrS9Xw5+8QMUwDQCbPUbrUOAOIkjvjB5ysC4HnTrjsN/sZ8mCoNTIDtbpSFICpA/0KnGsQYMIN+qkHcAaY6addAPAClXu4vQCnI/Q0oKdfzQXwAZs/1fDDmADPIfQUwdXSpAWpJOlJnvVMtq5ZlSbubBJE8HmU6GmRyPw4TlSaqo6MukP8HwGK+2G46cq1qWXvr/DOu58vc3o8QgFh6LFpBOFTn3yqMnd/n4sZ4GQ5vYXpStN0ruNmAheuirVahvAX34y/Axk/96FpPYgAAACBjSFJNAAB6JQAAgIMAAPn/AACA6AAAUggAARVYAAA6lwAAF2/XWh+QAAAB/ElEQVR42uya7W3CMBCG31QM4A1aNggTlG6QbpBMkHYC1AloJ4BOABuEDcgGtBOETnD9c1ERCH/lwxeaV8oPFGP86Hy+DxMREW5Bd7gRjSDSNGn4/RiAOvm8C0ZCRD5PSkQVXSr1nK/xE3mcWimA1ZV3JYBZCIO4giQANoYxMwYS6+xKY4lT5dJPreWZY+uspqSCKPYN27GJVBDXheVSQe494ksiEWTuMXcu1dld9SARxDX1OAJ4lgjy4zDnFsC076A4adEiRwAZg4hOUSpNoCsBPDGM+HqkNGynYBCuILuWj+dgWysGsNe8nwL4GsrW0m2fxZBq9rW0rNcX5MOQ9eZD8JFahcG5g/iKT671alGAYQggpYWvpEPYWrU/HDTOfeRIX0q2SL3QN4tGhZJukVobQyXYWw7WtLDKDIuM+ZSzscyCE9PCy5IttCvnZNaeiGLNHKuz8ZVh/MXTVu/1xQKmIqLEAuJ0fNo3iG5B51oSkeKnsBi/4bG9gYB/lCytU5G9DryFW+3Gm+JLwU7ehbJrwTjq4DJU8bHcVbEV9dXXqqP6uqO5e2/QZRYJpqu2IUAA4B3tXvx8hgKp05QZW6dJqrLTNkB6vrRURLRwPHqtYgkC3cLWQAcDQGGKH13FER/NATzi786+BPDNjm1dMkfjn2pGkBHkf4D8DgBJDuDHx9BN+gAAAABJRU5ErkJggg==) no-repeat center center;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 animation:phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-active .phonering-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important;
 animation:phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-static .phonering-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:phonering-alo-circle-img-anim 0 infinite ease-in-out!important;
 animation:phonering-alo-circle-img-anim 0 infinite ease-in-out!important
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-img-circle,.phonering-alo-phone:hover .phonering-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-green.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-img-circle,.phonering-alo-phone.phonering-alo-green:hover .phonering-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
 background-color:#75eb50 9
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-green .phonering-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
 background-color:#00aff2 9
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray.phonering-alo-hover .phonering-alo-ph-img-circle,.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray:hover .phonering-alo-ph-img-circle {
 background-color:#ccc
}

.phonering-alo-phone.phonering-alo-gray .phonering-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
 -webkit-opacity:.1
 }

30% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 -webkit-opacity:.5
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 -webkit-opacity:.1
 }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-fill-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 opacity:.2
 }

50% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 opacity:.2
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 opacity:.2
 }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-img-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }

10% {
 -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

20% {
 -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

30% {
 -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

40% {
 -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

50% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }
}

@-webkit-keyframes fadeInRight {
 0% {
 opacity:0;
 -webkit-transform:translate3d(100%,0,0);
 -ms-transform:translate3d(100%,0,0);
 transform:translate3d(100%,0,0)
 }

100% {
 opacity:1;
 -webkit-transform:none;
 -ms-transform:none;
 transform:none
 }
}

@keyframes fadeInRight {
 0% {
 opacity:0;
 -webkit-transform:translate3d(100%,0,0);
 -ms-transform:translate3d(100%,0,0);
 transform:translate3d(100%,0,0)
 }

100% {
 opacity:1;
 -webkit-transform:none;
 -ms-transform:none;
 transform:none
 }
}

@-webkit-keyframes fadeOutRight {
 0% {
 opacity:1
 }

100% {
 opacity:0;
 -webkit-transform:translate3d(100%,0,0);
 -ms-transform:translate3d(100%,0,0);
 transform:translate3d(100%,0,0)
 }
}

@keyframes fadeOutRight {
 0% {
 opacity:1
 }

100% {
 opacity:0;
 -webkit-transform:translate3d(100%,0,0);
 -ms-transform:translate3d(100%,0,0);
 transform:translate3d(100%,0,0)
 }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
 opacity:.1
 }

30% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 opacity:.5
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 opacity:.1
 }
}

@keyframes phonering-alo-circle-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
 opacity:.1
 }

30% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 opacity:.5
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 opacity:.1
 }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-fill-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 opacity:.2
 }

50% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 opacity:.2
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 opacity:.2
 }
}

@keyframes phonering-alo-circle-fill-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 opacity:.2
 }

50% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 opacity:.2
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
 opacity:.2
 }
}

@-webkit-keyframes phonering-alo-circle-img-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }

10% {
 -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

20% {
 -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

30% {
 -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

40% {
 -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

50% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }
}

@keyframes phonering-alo-circle-img-anim {
 0% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }

10% {
 -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

20% {
 -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

30% {
 -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

40% {
 -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg)
 }

50% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }

100% {
 -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg)
 }
}

DONE!

Nếu bạn dùng wordpress thì có thể sử dụng Plugin Nút gọi điện nhé

download

https://drive.google.com/file/d/0B6DZLWG3OqJMcTVHQWdVWVdwYzg/view?usp=sharing