Lọc số điện thoại theo các nhà mạng bằng Excel

0
20277

Công thức tính bằng excel sử dụng hàm vlookup để lọc ra các số theo nhà mạng vina, viettel, mobi. Tiện lợi , dễ sử dụng cho các bạn

Chỉ cần paste số điện thoại vào cột số điện thoại có sẵn , các thuộc tính khác cần thì chèn vào để khi sử dụng tiện lợi

Download: https://drive.google.com/file/d/1vARzprT23qS4_IglxyIJllIExQchL8xk/view?usp=sharing

Để tải xuống Ấn vào biểu tượng download khoanh đỏ trong hình