Danh sách MXH dành cho anh em seo

0
4625
Có thể nói, mỗi người có một cách SEO khác nhau. Điều đầu tiên, phải nói đến tầm quan trọng của Mạng Xã Hội, mình xin liệt kê một vài MXH mình hay dùng để đi link:
https://www.linkedin.com

http://linkhay.com

https://www.instagram.com

http://www.stumbleupon.com

http://www.reddit.com

http://www.pinterest.com

https://plus.google.com

https://twitter.com

https://www.tumblr.com

https://www.fark.com/newuser

https://www.scoop.it/login

http://www.preferredlink.com

http://www.world-cup.info

http://www.savemylike.com

http://www.addthissite.com

http://www.visitskorea.com

http://www.primadvisor.com

http://www.peopler.info/

http://www.diigo.com

https://www.newsvine.com