Share code Auto click bằng C#

0
107

Share code Auto click bằng C#

code lượm nhặt trên mạng và đã việt hóa

anh em thích thì down tại đây code Auto click C#

https://drive.google.com/file/d/1Cf2vVp-Tw_IthUtT0uCPSpLVmeQZ7dvy/view?usp=sharing