Robots.txt – robots.txt là gì?

0
15354

1.Robots.txt là gì ?
Robots.txt là một dạng text đặc biệt không phải là HTML hay một loại nào khác. Nó giúp cho các webmaster linh hoạt hơn trong việc cho hay không cho bot của các công cụ tìm kiếm(SE) đánh chỉ mục(index) một khu vực nào đó trong website của bạn.

Ví dụ:

User-agent: *

Disallow: /wp-admin/

Disallow: /wp-includes/

chú giải :

  • User-agent: * : cho phép tất cả các loại bot
  • Disallow: /wp-admin/  : chặn thư mục wp-admin và tất cả những gì nằm trong thư mục wp-admin

2.Hướng dẫn sử dụng Robots.txt

a.Khóa toàn bộ website không cho bot đánh chỉ mục

User-agent: *
Disallow: /

==> có nghĩa là cấm tất cả các loại bot truy cập vào tất cả tài nguyên có trên website của bạn, như vậy có nghĩa là website bạn chả thèm chơi với các SE

b.Không cho phép bot truy cập vào thư mục nào mà mình không muốn

Lấy lại ví dụ trên :

User-agent: *

Disallow: /wp-admin/

Disallow: /wp-includes/

==> Diều này có nghĩa là cho phép tất cả các loại bot thu thập chỉ trừ 2 thư mục wp-admin và wp-includes

c.Chặn 1 trang

Disallow: /lien-he.html

d.Loại bỏ 1 hình từ  Google Images

User-agent: Googlebot-Image
Disallow: /images/hinh.png

e.Chặn một bot nào đó

User-agent: SpamBot
Disallow: /

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/

Disallow: /wp-includes/

==> Để bắt đầu chỉ định mới thì bạn hãy đặt một dòng trắng. Và bot SpamBot bị cấm truy cập tất cả tài nguyên. Trong khi các bot khác  được truy cập tất cả trừ thư mục “wp-admin ” và “wp-includes”

User-agent: SpamBot
Disallow: /admin/
Disallow: /includes/
Disallow: /config/config.php

User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /includes/

==> Không cho phép SpamBot truy cập các thư mục được liệt kê như: thư mục “admin”, “includes” và và file “config.php” . Còn các bot khác được truy cập mọi thứ trừ hai thư mục “admin” và “includes”.

f.sử dụng đồng thời “Allow” và “Disallow” cùng nhau

User-agent: Googlebot

Disallow: /vidu/

Allow: /vidu/demo-thoi-nha.html

== > có nghĩa là chặn Googlebot truy cập vào tài nguyên có trong thư mục “vidu”  .Nhưng chỉ có thể truy cập được file “demo-thoi-nha.html”

User-agent: Googlebot

Disallow: /

User-agent: Googlebot-Mobile

Allow: /

== > Chặn không cho Googlebot truy cập vào tài nguyên trên website, nhưng lại cho phép Googlebot-Mobile truy cập vào tài nguyên trên website bạn

3.Nên tránh những sai sót sau

khi các bạn sử dụng lại một robots.txt của ai đó hoặc tự mình tạo ra một robots.txt riêng cho website mình thì cũng không tránh khỏi những sai sót

– Phân biệt chữ hoa chữ thường.

– Không được viết dư, thiếu khoảng trắng.

– Không nên chèn thêm bất kỳ ký tự nào khác ngoài các cú pháp lệnh.

– Mỗi một câu lệnh nên viết trên 1 dòng.

Đó là tất cả những gì mà kiến thức của tôi biết về robots.txt , rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn.