Lọc số điện thoại từ 11 số thành 10 số bằng Excel

0
2936

Excel thật thần kỳ có thể làm đc rất nhiều việc

Việc thay đổi thông tin từ 11 số thành 10 số điện thoại việt nam hồi cuối 2018 khiến nhiều việc bị ảnh hưởng. Vì thế mình đã làm công thức bằng excel.

Các bạn chỉ cần nhập số ở cột A sau đó kéo công thức ở cột B và C là có kết quả

Thích hợp cho người dùng để lọc số làm marketing.

Download: https://drive.google.com/file/d/1OP8QARcuxFgsyHU7GZDBsRp8RA_ovxqG/view?usp=sharing

Ấn vào biểu tượng download khoanh đỏ trong hình để tải xuống