Tăng điểm chất lượng trong quảng cáo google adwords

0
2620

Hôm nay Vannamit.com sẽ làm rõ điểm chất lượng(Quality Score) là gì ? tại sao cần tăng điểm chất lượng? và cách nâng điểm chất lượng như thế nào?

Điểm Chất lượng trong quảng cáo adwords là gì?

Điểm Chất lượng được tính mỗi khi từ khoá của bạn phù hợp với truy vấn tìm kiếm — nghĩa là mỗi khi từ khoá của bạn có tiềm năng để kích hoạt quảng cáo. Điểm Chất lượng được sử dụng theo một số cách khác nhau, bao gồm:

– Ảnh hưởng đến giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khoá

-Ước tính giá thầu trang đầu tiên mà bạn thấy trong tài khoản quảng cáo google của mình

– Xác định xem từ khoá có đủ điều kiện tham gia đấu giá quảng cáo xảy ra khi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm vào hay không

– Ảnh hưởng đến việc quảng cáo trên google sẽ được xếp hạng cao như thế nào

*** Nói chung, Điểm Chất lượng càng cao, chi phí càng thấp và vị trí quảng cáo của bạn càng tốt.

Điểm chất lượng ảnh hưởng như thế nào đến bạn?

Như được đề cập ở trên, chúng tôi tính Điểm chất lượng mỗi khi có ai đó thực hiện tìm kiếm một trong các từ khóa của bạn. Sau đó, Điểm chất lượng này được sử dụng theo một số cách khác nhau, ảnh hưởng đến những điều sau đây trong tài khoản của bạn:

Khả năng đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo google adwords: Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp từ khóa tham gia đấu giá quảng cáo dễ dàng hơn và rẻ hơn.

Giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến CPC thấp hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột khi từ khóa của bạn có Điểm chất lượng cao hơn.

Ước tính giá thầu trang đầu tiên của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu trang đầu tiên thấp hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo adwords của bạn hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm dễ dàng hơn khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.

Ước tính giá thầu đầu trang của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu đầu trang thấp hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo google của bạn hiển thị về phía đầu trang dễ dàng hơn khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.

Vị trí quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo google adwords của bạn có thể hiển thị cao hơn trên trang khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.

Công thức Điểm Chất lượng

Công thức tính Điểm Chất lượng khác nhau tuỳ thuộc vào việc Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến quảng cáo trên Google và Mạng Tìm kiếm hoặc ảnh hưởng đến quảng cáo trên Mạng Hiển thị.

I.Điểm Chất lượng cho quảng cáo adwords và Mạng Tìm kiếm

Điểm Chất lượng cho Google và Mạng Tìm kiếm có các điểm cốt lõi sau:

Tỷ lệ nhấp (CTR) trong quá khứ của từ khóa của bạn: Tần suất từ khóa đó đã dẫn đến nhấp chuột vào quảng cáo của bạn

– CTR trong quá khứ của URL hiển thị của bạn: Tần suất bạn nhận được nhấp chuột với URL hiển thị của mình

Lịch sử tài khoản của bạn: CTR tổng thể của tất cả các quảng cáo và từ khóa trong tài khoản quảng cáo google của bạn

– Chất lượng trang đích của bạn: Trang của bạn có liên quan, rõ ràng và dễ điều hướng như thế nào

– Mức độ liên quan của từ khóa/quảng cáo: Từ khóa có liên quan như thế nào đến quảng cáo adwords của bạn

Mức độ liên quan của từ khóa/tìm kiếm của bạn: Từ khóa của bạn có liên quan như thế nào đến thông tin mà khách hàng tìm kiếm

Hiệu suất địa lý: Tài khoản của bạn đã thành công như thế nào trong các vùng mà bạn nhắm mục tiêu

Hiệu suất quảng cáo của bạn trên trang web: Quảng cáo google adwords của bạn đang làm việc tốt như thế nào trên trang web này và trang web tương tự (nếu bạn đang nhắm mục tiêu Mạng hiển thị)

*** Lưu ý rằng có nhiều biến thể hơi khác với công thức Điểm Chất lượng khi Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo trên google và giá thầu trang đầu tiên:

-Để tính vị trí của quảng cáo google được nhắm mục tiêu theo từ khoá, chất lượng của trang đích không phải là một yếu tố. Ngoài ra, khi tính vị trí quảng cáo trên vị trí của Mạng Tìm kiếm, Điểm Chất lượng sẽ xem xét CTR trên vị trí cụ thể đó ngoài CTR trên Google.

– Để tính giá thầu trang đầu tiên, Điểm Chất lượng sẽ không xem xét quảng cáo hoặc truy vấn tìm kiếm được kết hợp vì ước tính này sẽ xuất hiện dưới dạng số liệu trong tài khoản làm quảng cáo google adwords của bạn và không thay đổi đối với mỗi truy vấn tìm kiếm.

II. Điểm Chất lượng cho Mạng Hiển thị

Điểm Chất lượng để tính khả năng đủ điều kiện xuất hiện của quảng cáo trên một trang web Mạng Hiển thị cụ thể, cũng như vị trí của quảng cáo trên trang web đó, bao gồm các yếu tố sau:

– Hiệu suất trước đây của quảng cáo trên trang web này và trên các trang web tương tự

– Mức độ liên quan của quảng cáo và từ khoá trong nhóm quảng cáo trên google với trang web

– Chất lượng trang đích của bạn

– Các yếu tố có liên quan khác

Điểm Chất lượng để xác định liệu quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có xuất hiện trên một trang web cụ thể hay không tuỳ thuộc vào tuỳ chọn đặt giá thầu của chiến dịch quảng cáo adwords .

–  Chất lượng trang đích của bạn

– CTR lịch sử của quảng cáo trên trang web này và trên các trang web tương tự

– Chất lượng trang đích của bạn

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), Điểm Chất lượng được dựa trên:

– Chất lượng trang đích của bạn

Nếu chiến dịch sử dụng tính năng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC), Điểm Chất lượng được dựa trên:

– CTR lịch sử của quảng cáo google trong trang web này và trên các trang web tương tự

– Chất lượng trang đích của bạn

Và đây là phần quan trọng nhất .DNT hướng dẫn bạn tăng điểm chất lượng(Quality Score) cho một chiến dịch quảng cáo trên google

– Bạn đang chi rất nhiều tiền cho chiến dịch quảng cáo google adwords ? và đối thủ của bạn đang nằm trên bạn và bạn nghĩ họ sẽ kiếm được nhiều khách hàng hơn và bạn muốn mình vượt qua họ mà không muốn bỏ ra thêm một chút chi phí nào nữa ?

– Bạn hiểu lợi lích của việc tăng điểm chất lượng (Quality Score) và bạn chưa biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để tăng điểm chất lượng:

1. Xem Điểm Chất lượng

Bạn có thể xem các phần trình bày về Điểm Chất lượng của từ khoá ở ba nơi: thống kê tài khoản, trường Phân tích Từ khoá và báo cáo tài khoản quảng cáo adwords của bạn.

Cải thiện Điểm Chất lượng

1. Kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung trang đích và quảng cáo của bạn.

– Điều tối thiểu quan trọng nhất là nội dung trang đích của bạn phải phù hợp với văn bản và từ khóa của quảng cáo google adwords.

– Ví dụ, nếu người dùng nhấp vào một quảng cáo trên google nói về đôi giày cao gót, bạn đừng điều hướng đến liên kết trang giày nói chung, mà hãy điều hướng đến một liên kết về giày cao gót cụ thể. Các chi tiết liên quan trực tiếp đến trang đích bạn nên quảng cáo về văn bản thì tốt hơn.

2. Đừng áp đảo các khách truy cập với quá nhiều liên kết.

– Cung cấp các nhu cầu thiết yếu, giống như một liên kết để thực hiện một đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, và một liên kết đến trang chủ, nhưng đừng thiết kế quá nhiều liên kết không cần thiết.

3. Tạo một hệ thống trang web kiến trúc vững chắc.

– Sử dụng kiến trúc thông tin để thiết kế một trang web cho phép bạn tạo ra các trang rất chi tiết cho quảng cáo adwords cụ thể và có một hệ thống phân cấp rõ ràng trên trang web của bạn, để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm những gì họ cần.

4. Hãy tạo một form đăng và trả lời câu hỏi của khách hang

– Để bạn có thể biết được nhu cầu và mong muốn của các khách hàng tiềm năng, điều đó giúp bạn hiểu hơn về khách hàng và đọc được suy nghĩ của họ, để bạn có thể đáp ứng được nhu cầu của họ.

5. Hình ảnh có liên quan.

– Hình ảnh cung cấp một đầu mối trực quan về thông điệp trang đích của bạn cho người sử dụng. Sự pha trộn hình ảnh với trang văn bản làm cho trang hấp dẫn hơn nhiều.

6. Hãy tạo một tiêu đề thật tốt và ấn tượng.

– Tiêu đề là một trong những điều đầu tiên khách hàng nhìn thấy trên trang đích của bạn. Hãy chắc chắn rằng nó có liên quan đến những gì bạn cần quảng cáo và được sự chú ý.

7. Độ dài của trang đích nên ngắn và tập trung vào trọng điểm.

– Hãy nhớ rằng, trang đích của bạn không phải là một bài đăng blog. Quá nhiều thông tin và văn bản có thể dễ dàng áp đảo khách viếng thăm, khách hàng với tâm lý quét sơ qua để tìm những gì họ cần, không có nhiều thời gian để đọc trang đích dài dòng của bạn.

– Đơn giản chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết và các điểm quan trọng mà bạn biết đối tượng mà bạn nhấm đến sẽ quan tâm và cần nó.

8. Thêm các nút để người dùng có thể “share” và “like” thông tin quảng cáo của bạn.

– Điều này sẽ giúp bạn có thể biết được khách hàng có tin tưởng và quan tâm đến quảng cáo google adwords của bạn hay không. Nếu khách hàng tin tưởng, bạn sẽ có thêm một nguồn khách hàng mới, do các khách hàng tin tưởng đã chia sẽ quảng cáo của bạn đến bạn bè và người thân của họ trên khắp thế giới.

– Và nếu như sự tin tưởng đó đến với nhiều người, bạn sẽ có một nguồn khách hàng tiềm năng và mặt hàng của bạn đáng tin cậy để mọi người “like” và thực hiện mua hàng.

9. Bạn cần quan tâm đến tốc độ tải của trang web bạn.

– Đôi khi một cái gì đó đơn giản như tốc độ trang web có thể có ảnh hưởng lớn đến điểm chất lượng trang đích của bạn.

– Kiểm tra trang đích của bạn và chắc chắn rằng nó đang tải với tốc độ hợp lý.

– Nếu nó quá chậm, kiểm tra kích thước của hình ảnh trên trang web của bạn và loại bỏ bất kỳ tính năng bổ sung nào, mà có thể giúp cho liên kết của bạn tải nhanh hơn.

Tóm lại

– Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

– Hệ thống quảng cáo adwords hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng – nhà quảng cáo trên google, khách hàng, nhà xuất bản và Google – khi những quảng cáo chúng tôi hiển thị có liên quan, phù hợp nhất với thông tin mà khách hàng tìm kiếm.

– Quảng cáo google adwords cần có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.

Nguồn: adwordsvietnam