Travelo v3.0.4 – Travel/Tour Booking WordPress Theme

0
2223

Free Download Travelo 3.0.4 – Travel/Tour Booking WordPress Theme bản cập nhật ngày 28.5.2018.

Travelo WordPress Theme là một trong những chủ đề đặt phòng khách sạn và du lịch tốt nhất trên thế giới.

Travelo WordPress Theme không chỉ có thiết kế tốt, mà còn có mô-đun đặt phòng tuyệt vời cho phép bạn sử dụng cho bất kỳ loại đặt phòng khách sạn & đặt tour nào. Điều này cung cấp rất nhiều tính năng và bạn sẽ thích nó.

LiNk demo: https://themeforest.net/item/travelo-traveltour-booking-wordpress-theme/9806696?s_rank=4

DOWNLOAD: https://drive.google.com/file/d/1OiFdLXj3faO9oFPMV4UW2hLERUWCmaFR/view?usp=sharing

https://dollarupload.com/dl/cbf649b4

Tính năng nổi bật Travelo v3.0.4

 • WooCommerce Integration
 • Visual Composer Integration
 • WPML compatible
 • Business Partner Feature
 • SignUp/Login Modal
 • 10 Site Skins
 • 8 Header Styles
 • 6 Footer Skins
 • 55+ Useful Shortcodes
 • Dashboard Page
 • Blog integration
 • Megamenu
 • Sticky Menu Bar
 • Ajax Pagination
 • Ajax Photo Gallery & Map popup