Cách phá mật khẩu SHEET trong excel

0
1421

Bước 1 : Đổi tên file excel thành .zip 

Bước 2: Mở file zip lên và tìm đến thư mục xl/worksheets. Sau tìm ấn vào sheet cần phá pass để mở file lên bằng notepad hoặc trình đọc file text khác

Bước 3: tìm đến đoạn có chữ protect… Sau đó xóa đoạn code đó đi là OK

Bước cuối: Lưu file đã xóa code protect đi và đổi lại tên về file excel ban đầu

Chúc các bạn thành công!