1 click là có Hirent Boot USB

0
3016

Bộ one click to hirent boot usb này tuy cũ ( từ năm 2014) nhưng nếu bạn nào chỉ cần usb boot cổ điển thì có thể sử dụng nó

CÒn muốn bộ đẹp – giao diện trực quan thì sử dụng DLC Boot

1. Bạn cắm usb muốn tạo chức năng boot vào máy (tối thiểu 256Mb, nên từ 512Mb trở lên)
2. Click đôi vào file Setup.exe để chạy chương trình. Ngay khi khởi động bạn sẽ nhận được thông báo tìm thấy 1 ổ USB, bạn ấn OK để sang bước tiếp theo.
3. Bạn chọn tiếp Yes để bắt đầu quá trình Format ổ USB được chọn làm mặc định. Lúc này chương trình tự khởi động chương trình HP Disk Storage Format Tool và bạn chỉ việc chọn chức năng Quick Format, nhấn Start> Yes để bắt đầu định dạng USB.
*Lưu ý: Sau khi format xong, bạn ấn Close và đợi 1 lúc để chương trình tự động sao chép các file cần thiết từ thư mục Hiren vào USB.
4. Khi đã chép toàn bộ file vào USB, bạn sẽ nhìn thấy thông báo hệ thống đã cài đặt thành công. Bạn nhấn Ok> Ok để kết thúc quá trình. Việc tiếp theo của bạn là vào Bios, chọn chế độ ưu tiên khởi động từ USB là xong.

download

http://www.mediafire.com/?ildcbp4wml846qg