Windows loader 2.2.2

0
4786

Chắc không cần phải giới thiệu về nó nữa. Dùng để crack windown các thể loại (xem bên dưới)

Windows loader v2.2.2 nó có thể:

  • Tương thích với tất cả phiên bản windows SP1 cùng cập nhật hệ thống
  • Hoàn toàn làm việc tốt trên phiên bản 32 bit và 64 bit
  • Làm việc trên tất cả các ngôn ngữ hệ thống Windows
  • Làm việc ngay cả với VMware, VirtualBox và Hyper-V.
  • Cùng nhiều tính năng ưu tú khác mà Windows loader mang lại

download

https://www.fshare.vn/file/3RAVCSNLTY6P

 

Windows loader v2.2.2 kích hoạt bản quyền cho các phiền bản Windows


– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Ultimate E
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Professional E
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Premium E
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows 7 Starter E
– Windows Vista Ultimate
– Windows Vista Business
– Windows Vista Business N
– Windows Vista Home Premium
– Windows Vista Home Basic
– Windows Vista Home Basic N
– Windows Vista Starter
– Windows Server 2008 Enterprise
– Windows Server 2008 Enterprise (Without Hyper-V)
– Windows Server 2008 Foundation
– Windows Server 2008 Standard
– Windows Small Business Server 2008
– Windows Storage Server 2008 Standard
– Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
– Windows Server 2008 R2 Enterprise
– Windows Server 2008 R2 Foundation
– Windows Server 2008 R2 Standard
– Windows Server 2008 R2 Datacenter
– Windows Small Business Server 2011 Standard
– Windows Small Business Server 2011 Essentials
– Windows Home Server 2011
– Windows Server 2012 Standard
– Windows Server 2012 Essentials
– Windows Server 2012 Foundation
– Windows Server 2012 Datacenter
– Windows Storage Server 2012 Standard
– Windows Storage Server 2012 Workgroup
– Windows MultiPoint Server 2012 Standard
– Windows MultiPoint Server 2012 Premium
– Windows Server 2012 R2 Standard