Layered Popups v6.38 – Popup Plugin for WordPress

0
2245

Popup Plugin for WordPress bản cập nhật ngày 29.5.2018

Với plugin WordPress Layered Popups miễn phí, bạn có thể nhận ra trí tưởng tượng của mình và tạo các cửa sổ bật lên đa lớp độc đáo hoặc sử dụng hơn 200 mẫu thiết kế sẵn sàng chuyên nghiệp từ thư viện.

Bạn có thể tăng cửa sổ bật lên khi tải trang, về mục đích thoát, khi cuộn xuống, do người dùng không hoạt động, trên AdBlock được phát hiện (tính năng thử nghiệm) hoặc hiển thị nó trên sự kiện nhấp chuột. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng bất kỳ cửa sổ bật lên nào như là một phần của nội dung bài đăng / trang hoặc dưới dạng tiện ích con bên. Làm cho trang web của bạn hấp dẫn hơn và trả tiền cho người dùng chú ý đến những thứ nhất định với Layered Popups WordPress Plugin Free

 

Download:

https://drive.google.com/file/d/1yD22jVUj9-dBIWfid9wvGDX47bB4sIP0/view