Kích hoạt windows 10/11 cực sạch năm 2023

0
410

Lưu ý: Chỉ hoạt động từ windows 10 trở lên*

Mở powershell với quyền admin, dán vào dòng lệnh sau enter:

irm https://massgrave.dev/get | iex

Ấn số 1 ở cửa sổ tiếp theo hiện ra và đợi đến khi thông báo success là kích hoạt thành công.