Khôi phục dữ liệu ổ SSD Bị RAW hoặc bị xóa nhầm

0
1444

Do dữ liệu bị mất nên mình mò trên mạng được thằng này khá hay. Anh em có thể xem cụ thể trong trang chủ
để xem cách sử dụng

Trang chủ: https://www.reclaime.com/default.aspx
Key lifetime: 0002-3532-0325-1452

Tool trị các bệnh sau:

  • Cases of data recovery
  • Unformat a hard drive(desktop and laptop).
  • NAS recovery for QNAP, NETGEAR, Synology, WD MyBook, LaCie, and similar devices.
  • Recover deleted filesand folders.
  • Photo recovery for memory cards used by digital cameras, mobile phones, PDAs.
  • Recover RAW filesystem drive.
  • Recover data in case of boot failure.