Download Momo player 2.5 – Giả Lập Android

0
8432

Phần mềm giả lập android giao diện thân thiện

Cực nhẹ và nhanh khi load app

Hướng dẫn cài đặt
Download Bộ Cài MOMO

Download DATA MOMO

B1: Cài đặt MOMO_2050_Install.exe vào ổ đĩa bất kỳ.(Ví dụ C:\MOMO.)
B2: Vô thư mục C:\MOMO\dnplayer2 chạy dnplayer.exe, sau khi chạy xong, chờ load vào Android xong thì tắt giả lập.
B3: GIẢI NÉN DATA_MOMO_2050.zip vào C:\MOMO\dnplayer2\vms.

Như vậy đã hoàn thành bước install momo player và copy data giả lập.

Chúc các bạn thành công 🙂