Cách cài đặt SMTP gmail không cần sử dụng plugin cho wordpress

0
270

Mấy hôm nay có vụ đang hot là plugin Easy WP SMTP bị lỗi bảo mật. Kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng để thực thi code, tự động add user có quyền cao nhất vào website. Sau đó chuyển hướng website đến một website mới

Mừng thay tất cả các website trong hệ thống của Blog Vannamit quản lý đều không bị dính :D. Lý do là mình không bao giờ sử dụng các plugin thiết lập smtp gmail cho website. Mà mình tự cài đặt smtp gmail bằng code. Hôm nay mình sẽ share đoạn code này cho các bạn dùng.

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
if ( !is_object( $phpmailer ) )
$phpmailer = (object) $phpmailer;
$phpmailer->Mailer = 'smtp';
$phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com';
$phpmailer->SMTPAuth = 1;
$phpmailer->Port = 587;
$phpmailer->Username = 'mailcuaban@gmail.com';
$phpmailer->Password = 'matkhauungdung';
$phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
$phpmailer->From = 'mailcuaban@gmail.com';
$phpmailer->FromName = 'Thiết kế web Vannamit';
});

 

  • Username bạn truyền email của bạn
  • Password là mật khẩu ứng dụng
  • From làm email gởi đi,
  • FromName là tên của email hiện thị
  • Còn lại bạn có thể để mặc định

Khi thiết lập SMTP gmail thì nó cần mật khẩu ứng dụng, hiện tại có rất nhiều bài viết hướng dẫn tạo mật khẩu ứng cho gmail. Các bạn có thể lên google tìm với từ khóa “Tạo mật khẩu ứng dụng cho gmail