Atomic Email Verify – Phần Mềm Lọc Email Sống Chết

0
25
  Phần mềm kiểm tra email có đúng không  trước khi làm chiến dịch Email Marketing. Cũng không cần nói nhiều,
Dưới đây là link…
https://drive.google.com/file/d/1yI4Twnp9S_wXNFlpXE2yu8HN5ZSlwEmQ/view?usp=sharing