Share code Tặng người yêu đẹp [HTML]

0
1193
Share code Tặng người yêu đẹp thiết kế bằng html
Code dành tặng cho người bạn yêu
hy vọng mọi người sẽ thích
 DEMO: http://vannamit.com/LoveM

[indeed-social-locker sm_list=’fb,go1′ sm_template=’ism_template_2′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ locker_template=5 sm_d_text='<h2>Link Download Đã Bị Khóa</h2><p>Chia sẻ bài viết này để bạn và mọi người cùng download nhé</p>’ reset_locker=1 locker_reset_after=30 locker_reset_type=’days’ ism_overlock=’default’ ]

download

http://vannamit.com/LoveM.zip

[/indeed-social-locker]