Atomic Email Verify – Phần Mềm Lọc Email Sống Chết

0
80

 

Phần mềm kiểm tra email có đúng không  trước khi làm chiến dịch Email Marketing. Cũng không cần nói nhiều, Dưới đây là link cho anh em download

Hướng dẫn: Mở file cài đặt lên sau đó next đến cuối là xong

Crack : Chạy file AtomicMailVerifier.reg .

Link: https://drive.google.com/file/d/18FxrU9rr1_y_IXI_BEcbp8tVlAYe7uQH/view?usp=sharing

Cần download các tool khác như:

Phần mềm lọc số điện thoại

Phần mềm quyết email, quét số điện thoại trên website

Liên hệ http://facebook.com/vannamit